کناف چیست؟

سازه کناف چیست؟ کناف یک صفحه ی گجی روکش دار است و به جای گج کاری در ساختمان و ... به کار می رود که مزایی مثل سرعت کار بالا،تنوع بیشتر، امکان کار شدن سقف و دکور در 4 سانتی متر و ترکیب انواع نورهای دکوراتیو و اصلی و… که از ضخامنت ها و انواع