توضیحات

ورق های شیروانی تولیدات کارتال فولاد هستند