با اخذ نمایندگی از شرکت کارتال فولاد تبریز ، شرکت ما متعهد میشود که در حوزه جغرافیایی فعالیت شما فقط برای شرکت شما جنس فروخته و همچنین مسلم است که قیمت تمام شده برای نماینده پایینتر از قیمت همکاری خواهد بود  همچنین شرکت برای نماینده خود در شهر و شهرستانها با شرایط ویژه جنس می فروشد. 

و البته شرکت حامی نماینده خود در شهرستان ها و شهر ها خواهد بود.

برای اخذ نمایندگی از شرکت مارتال فولاد تبریز – نیاز به قرارداد فی مابین بوده که برای ضمانت چک یا سفته در اختیار شرکت قرار می دهید و نیز حداقل مقدار خرید نسبت به ظرفیت شهر در ماه یا سال  در قرارداد مشخص خواهیم کرد.

 

 

 

 

اگر قیمت رقابتی و پشتیبانی از طرف شرکت ما را خواهان هستید ، نیاز به جلب اعتماد شرکت و قرارداد فی مابین خواهد بود

شروع همکاری